schilderen

in verband met coronavirus zijn de data vanaf maart aangepast:

Elk cursusjaar is verdeeld in twee perioden:

U kunt zich voor elke serie apart opgeven.

CraB verwacht geen speciale voorkennis of vaardigheden. Schilderen ligt binnen ieders bereik.

De cursusavonden voor de 1e helft 2019 zijn naar keuze op maandag of dinsdag van 19:30-22:00 uur. Om 19:00 uur is de deur open.

⊗ 12X op maandagavond:
3 avonden in januari  13 – 20 – 27
3 avonden in februari  3 – 10 – voorjaar – 24
2 avonden in maart 2 – 9 
2 avond in april  20 – 27 
2 avonden in mei 11 – (18)

⊗ 12X  op dinsdagavond:
3 avonden in januari 14 – 21 – 28
3 avonden in februari 4 – 11 – voorjaar – 25
2 avonden in maart 5 – 12 
2 avonden in april 21 – 28
2 avonden in mei 12 – (19)

Verhinderd? Meestal is er wel een plekje op de andere avond. Ook kun je meestal wel terecht op vrijdag tussen 9:30 uur en 12:00 uur.
De laatste avond sluiten we altijd een beetje in stijl af.
In juni exposeren we ons werk. De plaats is nog niet bekend.

Schilderen kan op verschillende manieren

materiaal

benadering voorstelling


kosten

De kosten voor 12 avonden bedragen € 132,00  koffie/thee, slotavond. Zie verder informatie.
IBAN     NL22 INGB 0007 3440 76    t.n.v. CraB Creatief atelier Borne.
Bent u geïnteresseerd? Voor informatie en/of inschrijving neemt u contact op met Gerard

Op dezelfde avonden is het ook mogelijkheid om met klei te werken. U kunt de tijd verdelen tussen klei en schilderen. Zie verder klei

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *